Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

– Administrator Ion Florin – Responsabil
– Prof. Ioniță Iuliana – Director
– Prof. Petrişor Mihaela – ,,Sanitarii pricepuţi”
– Prof. Marin Florin „Cu viaṭa mea apãr viaṭa”
– Prof. Tudorache Mariana „Prietenii pompierilor”
– Prof. Gagea Mihaela „Educaṭie rutierã”