Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

– Prof. Rizoiu Monica – Responsabil
– Prof. Ioniță Iuliana Nicoleta – coordonator
Membri:
– Prof. Sandu Viorica
– Prof. Constantinescu Ionuţ Emilian
– Prof. Stoica Valerică