MISIUNEA ȘCOLII:
Asigurarea pentru toți elevii și pentru fiecare în parte a unui cadru adecvat formării personalității individuale și dezvoltării competențelor necesare adaptării la o societate dinamică, în continuă transformare, pentru a se integra cu succes în mediul social concurențial românesc și european.