1. Dezvoltarea CDŞ în funcţie de nevoile integrării comunitare şi social generale, pornind de la diagnosticul nevoilor individuale de educaţie.
2. Câștigarea competiției pentru obținerea certificatului de “Școală Europeană”.
3. Folosirea eficientă a resurselor informaționale la optimizarea procesului didactic prin utilizarea metodelor și mijloacelor moderne de predare-învățare-evaluare;
4. Oferirea către comunitate a unor programe de educaţie a adulţilor;
5. Oferirea, pentru fiecare elev, a unor servicii adecvate de orientare şi consiliere pentru carieră;