ÎNSCRIERI PENTRU OCUPAREA LOCURILOR LA CLASA A V-A,

ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Colegiul Național ”Vladimir Streinu” din Găești organizează înscrieri pentru ocuparea locurilor la clasa a V-a (26 locuri), anul școlar 2023-2024.

În situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va depăşi numărul de locuri oferite, se va organiza testare în vederea selecției.

 

CALENDARUL DE ORGANIZARE A TESTĂRII ELEVILOR ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CLASEI a V a

ANUL ŞCOLAR 2023-2024

08 mai 2023 – Anunțul despre testarea elevilor în vederea  selecției pentru clasa a V a

08 mai 2023 – 08 iunie 2023 – înscrierea elevilor la secretariatul școlii

15 mai – 08 iunie 2023 – Publicare teste de antrenament

10 iunie 2023-  Desfășurarea probei scrise la;

  • Limba și literatura română – ora 9.00-10.00
  • Matematică –  ora 10.15 -11.15)

10 iunie 2023 – Afișarea rezultatelor (până la ora 19)

12 iunie 2023- Depunerea eventualelor contestații la probele scrise (orele 8-12)

12 iunie 2017 – Afișarea rezultatelor finale – ora 16,00

În funcţie de nivelul performanţelor atinse la matematică și/sau limba română, elevii pot beneficia de oportunitatea de a se înscrie în clasa a V-a la Colegiul Național „Vladimir Streinu” Găești, pentru anul școlar 2023-2024, în ordinea descrescătoare a rezultatelor și în limita locurilor disponibile.

Veți urmări site-ul colegiului (cnvs.eu la secţiunea Admitere, Clasa a V-a) pentru comunicări ulterioare.

Informații suplimentare la telefon 0245713351

PERIOADA DE CONFIRMARE A ÎNSCRIERII ÎN CLASA a V a

12.06. 2023 – 16.06.2023, în intervalul orar 9 – 15, la secretariatul colegiului.

 

cerere inscriere clasa a V-a

 

Director,                                                                                Director adjunct,

Prof. Ioniţă Iuliana Nicoleta                                      Prof. Alecsandrescu Nicoleta Aura

Postează comentariu