Comisia pentru întocmirea orarului și a serviciului de zi pe școală

Comisia pentru informare, orientare școlară și profesională

Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare

Comisia pentru promovarea ofertei educaționale și a imaginii școlii

Comisia pentru notare ritmică, frecvenţă şi parcurgerea programei şcolare

Comisia pentru Cultul eroilor

Comisia pentru analiza și soluționarea contestațiilor/reclamațiilor/situațiilor conflictuale la nivelul unității școlare

Parteneriate și protocoale de colaborare

SNAC – responsabil: prof. Diaconescu Rodica

Siguranță în școală – responsabil: prof. Marin Florin

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică – responsabil: prof. Streinu Florina Loredana