Comisia pentru întocmirea orarului și a serviciului de zi în școalã

Prof.  Turcu Iuliana  – Responsabil

Prof. Ioniţă Iuliana Nicoleta – Coordonator

Membri:

Prof.  Ştefan Mirela

Marin Violeta- secretar