La Colegiul Național  ”Vladimir Streinu” Găești, anul școlar 2020-2021 se deschide pe 14 septembrie 2020, în scenariul 1 (verde) cu toți cei 907 elevi prezenți în sălile de clasă. Se vor folosi cele două corpuri de clădire din strada Nicolae Titulescu nr. 24-26, în două schimburi, astfel :

Schimbul de dimineață, cu clasele de gimnaziu V-VIII, clasele a XII-a și clasele a XI-a (18 clase), în program orar 8,00-13,05 (ora de 45 minute și pauză 5 minute)

Schimbul de după-amiază, cu clasele a IX-a și a X-a (14 clase), în program orar 14,05 – 19,10 (ora de 45 minute și pauză 5 minute)

Sălile de clasă au fost adaptate astfel încât distanța de 1m între elevi să fie respectată, iar procedura de acces a elevilor si cadrelor didactice a fost aprobată de Consiliul de Administrație și adusă la cunoștința tuturor partenerilor educaționali, prin afișarea la avizier și pe site-ul colegiului (www.cnvs.eu, secțiunea Documente).

De asemenea, în toate sălile de clasă există calculatoare cu legătură la internet și camere audio-video performante pentru transmisia on line a orelor, în cazul în care va necesar. Colegiul a achiziționat un domeniu și a ales o platformă electronică pentru efectuarea orelor.

Preocuparea noastră pentru desfășurarea în bune condiții a cursurilor anului școlar 2020-2021 a fost o prioritate pentru noi toți angajații școlii, în această perioadă; școala are achiziționate, la acest moment, materiale necesare igienizării, dezinfectării, curățeniei, precum și un stoc limitat de măști de protecție.

Așteptăm toți elevi la cursuri, asigurându-i pe ei și pe părinții lor că vor fi în siguranță, cu condiția respectării normelor de sănătate publică de către toți participanți la activitatea didactică.

 

Prof. Pătruță Nicolae

Director

Colegiul Național  „Vladimir Streinu” Găești

Postează comentariu