2023-2024

Raport privind starea si calitatea educatiei CNVS 2022-2023

Grafic activ extrascolare 23-24

CODUL DE CONDUITĂ ETICA- CNVS

RAEI 2022-2023

Comisii de lucru temporare 2023

Comisii Permanente 2023

Repartitie sali de clasa 2023-2024

Tabel profesori diriginți 2023-2024

 

2022-2023

Grafic unic de monitorizare si control 2022-2023

Regulament Intern CNVS 2022

Plan Managerial 2022-2023

PDI CNVS 2022-2026

Regulamentul de organizare și funcționare 2022-2023

Raport privind starea educației – CNVS Găești

REPARTIZARE CLASE, AN ȘCOLAR 2022-2023

DIRIGINȚI, AN ȘCOLAR 2022-2023

ORGANIGRAMĂ, AN ȘCOLAR 2022-2023

Grafic Consiliu Profesoral 2022/2023

 

2021-2022

Tematica C.P. Sem II_2021-2022

2020-2021

Lista transferurilor – septembrie 2021

Grafic programare examene de diferență, sesiunea august-septembrie 2021

Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2020-2021

Plan managerial, semestrul al II-lea, anul școlar 2020-2021

Graficul activităților educative, semestrul II, anul școlar 2020-2021

Tematica ședințelor Consiliului profesoral, semestrul II, anul școlar 2020-2021

OMEC 3300-2021 programul national Scoala duppa scoala

Declarația 230 – cerere privind destinația sumei reprezentând pînă la 3,5% din impozitul anual datorat

Statutul elevului – OM 4724/2016

Program desfășurare cursuri, semestrul al II-lea, anul școlar 2020-2021

Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 – OMEC 3235/2021, OMS 93/2021

Regulamentul de organizare și funcționare – revizuit ianuarie 2021

Procedură acces CNVS

Transparență salarială – 09.2020

Plan managerial CNVS 2020 -2021

Graficul de monitorizare și control

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral semestrul I 2020/2021

Tematica ședințelor Consiliului de Administrație semestrul I 2020/2021

Raport anual anul școlar 2019/2020

Raport anual anul școlar 2019/2020 PPT

 

2019-2020

Plan managerial CNVS 2019 -2020

PLAN OPERAȚIONAL 2019-2020

Raport anual final 2018-2019

Graficul activităților educative sem I 2019-2020

Graficul activităților educative, semestrul II, 2019-2020

Regulament Intern_2019-2020

PDI revizuit 2019

Tematica ședințelor Consiliului profesoral, semestrul II, 2019-2020

Plan managerial, semestrul II, 2019-2020

Raport de activitate pe semestrul I, 2019-2020

Raport de activitate pe semestrul I, 2019-2020, prezentare PowerPoint

 

2018-2019

Plan managerial sem. II

Tematica sedintelor CP sem II

Tematica sedintelor CA sem II

Grafic activ. educative sem II

Raport sem I 2018-2019

Raport anual

Raport anual final 2017-2018

Plan managerial CNVS 2018 -2019

PLAN OPERAȚIONAL 2018

Graficul activitatilor educative sem I 2018

Organigrama 2017-2018

Tematica CP sem I 2018-2019

Tematica sedintelor CA sem I 2018-2019

Stat de funcții la 1 ianuarie 2019

 

2017-2018

Raport anual de evaluare internă, 2016-2017

Plan managerial, semestrul II, anul școlar 2017-2018

Raport privind starea și calitatea invățământului, semestrul I, anul școlar 2017-2018

Raport privind starea și calitatea invățământului, semestrul I, anul școlar 2017-2018 Prezentare PPT

Graficul activităților educative, sem. I, 2017-2018

Graficul de monitorizare și control

Lista CDS 2018-2019

Orar 2017-2018

PDI revizuit 2017

Plan managerial CNVS 2017 -2018

Raport anual 2016-2017

Regulament admitere în clasa a V a

Regulament CEAC CNVS

Regulament Intern_2017-2018.

SCHEMA ORARĂ 2017-2018

tematica CP

Tematica sedintelor de C.A