Proiectul M.U.S.I.C. are la bază convingerea partenerilor că educația poate face diferența și poate produce schimbarea. Pentru aceasta, avem nevoie de instrumente pedagogice puternice și eficiente. Iar unul dintre acestea poate fi MUZICA.

Obiectivele proiectului urmăresc:
– utilizarea metodelor alternative de învățare pentru stimularea creativității elevilor, creșterea încrederii în forțele proprii și a motivației pentru învățătură;
– promovarea respectului față de diferențele culturale, sociale și religioase;
– îmbunătățirea și actualizarea cunoștințelor elevilor într-un context European;
– sensibilizarea elevilor cu privire la moștenirea culturală proprie, dar și cu privire la cea a altor popoare;
– participarea la diverse activități ca modalitate de consolidare a cunoștințelor și de dezvoltare a relațiilor cu colegii din alte țări.

Este de așteptat ca, prin derularea proiectului, elevii și profesorii, întreaga comunitate școlară și locală, să devină mai sensibili la dimensiunea culturală și la marile valori ale lumii. Credem că elevii vor înțelege moștenirea naturală și culturală a lumii, interacționând cu colegii lor din țările participante la proiect, din perspectivă culturală, istorică și europeană.

Cu siguranță, această experiență va oferi un impuls tuturor participanților în direcția colaborării eficiente dintre elevi, profesori și părinți în vederea dezvoltării dimensiunii europene și a creșterii prestigiului școlilor partenere.

Parteneri:
Karatay Anadolu Lisesi, Antalya, Turcia
ISS „LUIGI RUSSO”, Monopoli, Italia
Gimnazjum Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego, Łódź, Polonia
Kelmes Jono Graiciuno gimnazija, Kelme, Lituania
Colegiul Național ”Vladimir Streinu”, Găești, România

Proiectul prevede 2 reuniuni transnaționale de proiect pentru profesorii coordonatori și membrii echipelor de proiect, precum și 5 schimburi de elevi pe termen scurt (7 zile) a câte 4 elevi din fiecare țară, însoțiți de coordonatori, după cum urmează:

Noiembrie 2016: Reuniune transnațională de proiect în România

Februarie 2017: Schimb de elevi pe termen scurt în Turcia (4 elevi și 1 profesor)

Iunie 2017: Schimb de elevi pe termen scurt în Polonia (4 elevi și 1 profesor)

Septembrie 2017: Schimb de elevi pe termen scurt în Lituania (4 elevi și 1 profesor)

Decembrie 2017: Schimb de elevi pe termen scurt în România

Aprilie 2018: Schimb de elevi pe termen scurt în Italia (4 elevi ș 1 profesor)

Iunie 2018: Reuniune transnațională de proiect în Turcia (3 profesori).

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu suma de 22185 euro.

Coordonator: prof. Iulian-Nicușor ISAC

Postează comentariu