ȚINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE
Pornind de la misiunea și viziunea unității, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am formulat următoarele ținte strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a Colegiului Național „Vladimir Streinu” Găești în perioada 2022-2026:

ȚINTA STRATEGICĂ 1: Creşterea în următorii patru ani școlari a calităţii educației prin accesibilizarea, digitalizarea şi modernizarea strategiilor de abordare a procesului de predare-învăţare-evaluare, în scopul îmbunătățirii rezultatelor elevilor cu cel puțin 35%.

ȚINTA STRATEGICĂ 2: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin eficientizarea procesului instructiv – educativ.

ȚINTA STRATEGICĂ 3: Formarea continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor profesionale ale personalului didactic.

ȚINTA STRATEGICĂ 4: Dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive, pentru atragerea și integrarea în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de elevi.

ȚINTA STRATEGICĂ 5: . Îmbunătățirea mediului de învățare prin creșterea cu 35% a dotării necesare derulării unui proces educational eficient, în următorii patru ani școlari.

ȚINTA STRATEGICĂ 6: Dezvoltarea dimensiunii europene a instituției prin implicarea în proiecte și parteneriate care promovează valorile sistemelor europene, în următorii patru ani școlari, a unui număr de persoane (elevi și cadre didactice) crescut cu 30%